Địa chỉ

Địa chỉ: 213/3 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

kênh social media

Email: taigamedoithuong24@gmail.com